Katsu 滝澤克明

Katsu 滝澤克明
もはや入学式の時期ですな🌸☺️ #katsupiano #桜 #卒業 #入学

もはや入学式の時期ですな🌸☺️ #katsupiano #桜 #卒業 #入学

00:28
動画を再生
メドレークイズ🎹 #katsu #piano #ピアノ #メドレー #katsupiano

メドレークイズ🎹 #katsu #piano #ピアノ #メドレー #katsupiano

00:38
動画を再生
メドレークイズ🎹 #katsu #piano #katsupiano #メドレー #ピアノ

メドレークイズ🎹 #katsu #piano #katsupiano #メドレー #ピアノ

00:47
動画を再生
王道アニソン😎 #katsu #pianist #piano #ピアニスト #ピアノ

王道アニソン😎 #katsu #pianist #piano #ピアニスト #ピアノ

00:40
動画を再生